Sincrly hjälper företag att
fatta kloka IT-beslut.

Vi kopplar samman digital och juridisk expertis och
vägleder till smarta förändringar.

“Ambitionen är att få beställare och leverantörer att mötas på samma planhalva. Det handlar om att vinna tillsammans”

– Lotta Bus, grundare av Sincrly

Vi är lika bra på
juridik som på IT

Sincrly analyserar era behov och vägleder till de beslut som möjliggör smarta digitala förändringar. Med vår expertis inom både IT och juridik kan vi hjälpa er att forma de bästa lösningarna för er digitala resa mot framtiden. Det komplexa görs hanterbart. Vi är med er från start till mål i inköpsprocessen; kravställer, analyserar, testar och tar fram relevanta avtal. Våra projektledare, IT-konsulter och jurister avlastar er, eller era ansvariga inköpare – och ni kan fokusera på kärnverksamheten.

Läs mer

Guide till smarta
investeringar

Behöver ni framtidssäkra er IT? Står ni inför att byta affärssystem? Snart dags att införskaffa nytt CRM-system? Eller möjligen uppdatera ett komplext IT-system? Hur fungerar våra system i relation till GDPR? Är prislappen rimlig? Sincrly finns med er genom beslutsprocessen, såväl på strategisk som operativ nivå. Vår uppgift är att förutse problem och bädda för möjligheter, så ni kan vara trygga i de beslut som fattas.

Läs mer

Anpassade
lösningar för er

Arbetet kan utföras fullt ut av oss eller i samarbete med ert team – ni avgör. Vi lotsar er kring inköp av stora affärssystem, driftsystem, analysverktyg eller utvecklingsprojekt såsom webbplatser, appar eller andra skräddarsydda system för just er. Målet är anpassade, kostnadseffektiva lösningar som ger er möjlighet att utvecklas på rätt sätt. Om ni vill känna er extra trygga kan vi vara med er som en personlig projektledare och ta ansvar genom hela inköpsprocessen.

Läs mer

Juridik + IT
= bättre resultat

Ett genomarbetat avtal leder till färre misslyckanden, förseningar och oförutsedda kostnader och säkerställer att situationer kan lösas utan tvistigheter så att relationen mellan beställare och leverantör kan fortsätta vara god. Vi hjälper er att fatta kloka, långsiktiga IT-beslut. Styrkan ligger i samspelet mellan teknisk och juridisk expertis. Vår ambition är alltid att finna de lösningar som passar er bäst. Kontakta oss gärna så pratar vi mer om era utmaningar och möjligheter.

Läs mer