Från start till mål

Behöver ni hjälp med hela processen? Med beställning och inköp av IT-system eller systemutveckling? Sincrly är med som extern projektledare från start till mål, så att ni kan vara trygga med de beslut som fattas. Processen omfattar fyra delmoment:

Analys – Formulera och fastställa kraven på systemet/leverantören
Rapport – Systemet/leverantören eller IT-konsultfirman granskas
Test – Systemet testas mot tekniska och funktionella krav
Avtal – Förhandling, överenskommelse och kontraktsskrivning

Analys

Under upprättandet av analysen arbetar Sincrlys projektledare nära er verksamhet och intervjuar ansvarig inköpare och framtida användare av systemet. På så sätt kan vi utröna vilka funktioner som efterfrågas. Därefter säkerställs att rätt krav ställs på det IT-system ni planerar att beställa. Kravspecifikationen utgår från funktion, teknik, säkerhet, GDPR etc. Denna process utmynnar sedan i en skarp analys som skickas till potentiella leverantörer; antingen som en förfrågan om information, förslag eller offert.

Rapport

Leverantörerna ger sedan besked om huruvida deras IT-system motsvarar kraven. Dessa svar utvärderas och en gallring sker. Därefter testas befintliga system. Avser förfrågan systemutveckling, utmynnar utvärderingen ofta i en analys av systemutvecklarens kvalitet, referenser och kontinuitet. Utvärderingen sker både utifrån mjuka och hårda värden.

Test

Oavsett om utvärderingen ger er ett eller flera alternativa fullgoda system, testas systemen också av oss ur såväl ett tekniskt perspektiv som vad gäller användarvänlighet. Självklart säkerställs att de svar man fått överensstämmer med verkligheten, och att IT-systemets funktioner svarar upp mot ställda krav. Testerna utmynnar sedan i en teknisk rapport och en slutlig gallring för att finna det system som motsvarar era krav bäst. Rapporten blir ett utmärkt beslutsunderlag.

Avtal

När beslut är fattat gällande vilket system eller vilken systemutvecklare ni önskar använda, hjälper Sincrly er att skriva avtal med IT-leverantören/systemutvecklaren. Det slutliga kontraktet ska på bästa sätt spegla det ni kommit överens om. Båda parter ska känna att det finns realistiska och ömsesidiga förväntningar. De krav och nivåer på IT-systemets funktioner och de tjänster som erbjuds, såsom integration, service/underhåll, support och utbildning, ska vara skäliga. Kostnader och investeringar måste vara förutsebara. Avtalet i sig ska ge parterna möjlighet att samarbeta långsiktigt – med ett bibehållet gott samarbetsklimat under hela IT-systemets eller projektets livslängd.

Analys

Under upprättandet av analysen arbetar Sincrlys projektledare nära er verksamhet och intervjuar ansvarig inköpare och framtida användare av systemet. På så sätt kan vi utröna vilka funktioner som efterfrågas. Därefter säkerställs att rätt krav ställs på det IT-system ni planerar att beställa. Kravspecifikationen utgår från funktion, teknik, säkerhet, GDPR etc. Denna process utmynnar sedan i en skarp analys som skickas till potentiella leverantörer; antingen som en förfrågan om information, förslag eller offert.

Rapport

Leverantörerna ger sedan besked om huruvida deras IT-system motsvarar kraven. Dessa svar utvärderas och en gallring sker. Därefter testas befintliga system. Avser förfrågan en uppdragsbeskrivning till ett IT-konsultbolag gällande ett utvecklingsprojekt, utmynnar utvärderingen ofta i en analys av konsultbolagets kvalitet, referenser och kontinuitet. Utvärderingen sker både utifrån mjuka och hårda värden.

Test

Oavsett om utvärderingen ger er ett eller flera alternativa fullgoda system, testas systemen också av oss ur såväl ett tekniskt perspektiv som vad gäller användarvänlighet. Självklart säkerställs att de svar man fått överensstämmer med verkligheten, och att IT-systemets funktioner svarar upp mot ställda krav. Testerna utmynnar sedan i en teknisk rapport och en slutlig gallring för att finna det system som motsvarar era krav bäst. Rapporten blir ett utmärkt beslutsunderlag.

Avtal

När beslut är fattat gällande vilket system eller vilken konsultfirma ni önskar använda, hjälper Sincrly er att skriva avtal med IT-leverantören/konsultfirman. Det slutliga kontraktet ska på bästa sätt spegla det ni kommit överens om. Båda parter ska känna att det finns realistiska och ömsesidiga förväntningar. De krav och nivåer på IT-systemets funktioner och de tjänster som erbjuds, såsom integration, service/underhåll, support och utbildning, ska vara skäliga. Kostnader och investeringar måste vara förutsebara. Avtalet i sig ska ge parterna möjlighet att samarbeta långsiktigt – med ett bibehållet gott samarbetsklimat under hela IT-systemets eller projektets livslängd.