IT-stöd

Är ni i behov av hjälp med IT vid sidan av inköpsprocessen och Sincrlys paketlösning,
eller olika delar av den?

Då kan ni få hjälp av våra erfarna och lyhörda IT-konsulter. Sincrly hjälper er med acceptanstester på delleveranser, slutleverans eller utvärdering av IT-system. Kanske är ni i behov av hjälp på grund av problem vid implementeringen eller integrationen av ert system? Eller vill ni testa och utvärdera om ett befintligt IT-system uppfyller GDPR från tekniskt perspektiv? Vi ser till att vägleda er rätt.

Exempel på IT-expertis

• Teknisk granskning av kravuppfyllnadförslag från leverantör, och riskanalys av olika lösningar
• Analys av leverantörers förslag – Uppfylles alla våra behov eller saknas något?
• Stöd vid Agil utveckling från avstämning av sprintleverans till acceptanstest
• Stöd vid möten med leverantör
• Utvärdering av befintliga system, utvecklingsprocesser och kodgranskning
• Driftsättning, planering, stöd och genomförande