Juridisk rådgivning

Söker ni juridisk expertis av erfarna, ansvarstagande och snabbtänkta affärsjurister?

Våra jurister hjälper er med allt från affärsmässiga råd och förhandlingar, till att upprätta de kommersiella avtal ni behöver i er verksamhet. Vi hjälper även till med frågor kring regelefterlevnad/compliance av specifik lagstiftning som påverkar er verksamhet. Ni kan alltid använda eller rådfråga Sincrlys juridiska support separat, eller som komplement till Sincrlys paketlösning för inköp av IT-system. Den juridiska erfarenheten är lång och välrenommerad såväl inom Sverige som internationellt. Vi är lyhörda för vad ni behöver och levererar det som är nödvändigt – med korta ledtider.

Exempel på Juridisk support

• Förhandling av avtal
• Upprättande och granskning av avtal
• Avtalsfrågor – tolkning & tillämpning av avtal
• Utbildning GDPR
• Genomgång hantering av personuppgifter
• GAP-analyser, avtal och policies gällande GDPR

Fotnot. Sincrly har valt att följa Advokatsamfundets regler om god advokatsed och sekretess, men kan inte vara medlem i Advokatsamfundet på grund av att samfundets regler ställer krav på att bolaget endast får ägas av advokater och enbart får bedriva advokatverksamhet. Just dessa krav går inte ihop med Sincrlys affärsstrategi där juridik och IT kopplas samman. Ni kan vara trygga med att Sincrly erbjuder samma höga juridiska kompetens och sekretess som ni får av traditionella advokatbyråer.