Om Sincrly

Sincrly erbjuder marknaden en helt ny, kombinerad tjänst med både IT och juridik under samma tak.

Det ska inte vara svårt att förstå varken det ena eller det andra. Ändå upplevs denna kombination ibland som komplicerad. Vi startade Sincrly med syftet att dela med oss av vår branschkunskap inom affärer, IT och juridik – och på så vis hjälpa andra att göra det komplexa hanterbart.

Sincrly grundades av Lotta Bus, projektledare och affärsjurist med en Master of Laws från Lunds Universitet och Maastricht i Holland, med inriktning på internationell handel och EU-rätt. Lotta har arbetat på några av de större affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige, såsom Vinge, MAQS och Magnusson i mer än 20 år. Lotta har lång och gedigen erfarenhet som advokat med fokus på rättigheter, exempelvis upphovsrätt och varumärkesrätt, marknads- och konkurrensrätt, IT-rätt samt kommersiella avtal. Hon har företrätt stora som små internationella och svenska företag och organisationer i förhandlingar och upprättat alla typer av kommersiella avtal, bland annat samarbetsavtal, uppdragsavtal, projektavtal, konsultavtal, licensavtal, SaaS-avtal, utvecklingsavtal och outsourcingavtal.

”Idén till Sincrly kommer från att ha tagit del av den uppgivenhet som finns när det gäller användning och inköp av IT-system. Vi kände att detta kan vi ändra på! Sincrlys konsulter har många års erfarenhet som specialister inom IT och affärsjuridik. Vi fungerar som rådgivare på insidan hos våra kunder, med uppgift att analysera behov, inspirera till nya idéer och tillsammans med leverantörer designa affärsdrivande IT-lösningar, som vi dessutom genomför på både operativ och strategisk nivå. Det roligaste med juridiken är när den används i praktiken. Idag finns inget som är så mitt i prick i den praktiska verkligheten som IT. Alla verksamheter, stora som små, är beroende av IT. Att kunna koppla samman vad vi menar i ord och mening med vad tekniken och IT-systemen kan erbjuda är högaktuellt. Ambitionen är att i digitaliseringseran få beställare och leverantörer att mötas på samma planhalva. Det handlar inte om att vinna över den andre, det handlar om att vinna tillsammans.”

//Sincrly
Lotta Bus, grundare och VD